Anna Szkudlarz, 14.12.2023 970


Aromaterapia u charcika
Aromatherapy


Medycyna weterynaryjna to nie tylko medycyna konwencjonalna. W naszej pracy klinicznej staramy się sięgać także do "Matki Natury", która przez miliony lat wykształciła swoje własne systemy uzdrawiające istoty żywe. Wy - jako właściciele - macie możliwość sięgać po najnowsze osiągnięcia nauki i często znacznie przyspieszyć proces zdrowienia. Zwierzęta w naturze leczą się same, wyszukując odpowiednich ziół, które instynkt i organizm każe im poszukiwać w zależności od ich schorzenia.

"Matka Natura" jest mądra i  bezbłędna. Stosowanie naturalnych metod leczenia może przynieść niesamowite korzyści zdrowotne, ale tylko wtedy, kiedy używamy ich zgodnie z najlepszą wiedzą. Psy mają nawet do 300 milionów receptorów węchowych i czują zapachy nawet 40 razy mocniej niż człowiek. Dlatego aromatoterapia może przynieść naprawdę świetne efekty nie tylko przy zaburzeniach lękowych i innych problemach behawioralnych, ale nawet przynosi ulgę w bólu czy pomaga w leczeniu trudnych przypadków infekcyjnych.

Badania na zwierzętach wskazują na antydepresyjny potencjał następujących olejków eterycznych:

 • cytryna
 • majeranek
 • szałwia muszkatołowa
 • cedr atlaski
 • rumianek niemiecki

Badania pokazują, że niektóre z olejków mogą mieć wpływ na poprawę pamięci, np u charcików geriatrycznych czy używanych do sportu. Wśród nich wymienić można przede wszystkim:

 • połączenie rozmarynu z miętą pieprzową

Właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe wykazują:

 • lawenda,
 • szałwia muszkatołowa,
 • bergamotka,
 • rumianek rzymski,
 • golteria

Właściwości uspokajające, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne:

 • cytronella,
 • melisa,
 • cytryna,
 • trawa cytrynowa,
 • olejek z kory cynamonowca,
 • eukaliptus cytrynowy

Składniki olejków eterycznych działają na wiele receptorów i mogą przynieść następujące korzyści:

 • dzialanie antydepresyjne
 • przeciwbakteryjne
 • przeciwwirusowe
 • hamują wzrost nowotworów
 • przeciwzapalne (hamują wydzielanie prostaglandyn)
 • antyhistaminowe
 • żółciopędne
 • antyoksydacyjne
 • wpływ na receptory GABA (uspokajające lub pobudzające)

Zapraszamy do otwarcia swoich umysłów na korzystanie z pomocy Natury przy wspomaganiu leczenia swoich czworonogów.

Prosimy jednak nie robić tego na własną rękę, gdyż nieodpowiednie zastosowanie ziół czy aromaterapii może wyrządzić krzywdę!

Nie wolno stosować olejków u suk w ciąży i karmiących!

Najważniejszą zasadą przy używaniu olejków eterycznych u psów jest ich odpowiednie rozcieńczenie w olejach bazowych. Aby bezpiecznie ich używać i pomóc psu a nie wyrządzić mu krzywdę lub uraz - nie rób tego bez odpowiedniej wiedzy i pomocy terapeuty!

Charciki świetnie współpracują z olejkami ze względu na swoją wrodzoną ciekawość i otwartość. Jeśli Twój charcik ma jakiś problem behawioralny np lęk separacyjny lub inną przypadłość natury zdrowotnej, serdecznie polecam znaleźć aromaterapeutę w swoim regionie i skorzystać z jego wiedzy aby pomóc swojemu psu. Jest to metoda naturalna, która odpowiednio zastosowana jest bezpieczna a także skuteczna w wielu przypadkach. Chętnie posłużę pomocą jeśli jesteś z naszych okolic.

Veterinary medicine is not only conventional medicine. In our clinical work, we also try to reach out to "Mother Nature", which over millions of years has developed its own systems for healing living beings. You - as owners - have the opportunity to use the latest scientific achievements and often significantly speed up the recovery process.

Animals in nature heal themselves by searching for appropriate herbs, which their instinct and body tell them to look for depending on their condition. "Mother Nature" is wise and flawless. Using natural treatments can bring incredible health benefits, but only when we use them to the best of our knowledge. Dogs have up to 300 million olfactory receptors and sense odors up to 40 times more strongly than humans. Therefore, aromatherapy can bring really great results not only for anxiety disorders and other behavioral problems, but even relieves pain or helps in the treatment of difficult infectious cases.

Animal studies indicate the antidepressant potential of the following essential oils:

 • lemon
 • marjoram clary sage
 • Atlas cedar
 • German chamomile

Research shows that some oils may improve memory, e.g. in geriatric italian greyhounds or those used for sports. These include primarily:

 • a combination of rosemary and peppermint

Anti-inflammatory and analgesic properties are demonstrated by:

 • lavender,
 • clary sage,
 • bergamot,
 • roman chamomile,
 • golteria

Sedative, antiviral, antifungal, anti-inflammatory properties:

 • citronella,
 • lemon balm,
 • lemon,
 • lemongrass,
 • cinnamon bark oil,
 • lemon
 • eucalyptus

The components of essential oils act on multiple receptors and may provide the following benefits:

 • antidepressant effect
 • antibacterial
 • antiviral
 • inhibit the growth of tumors
 • anti-inflammatory (inhibit prostaglandin secretion)
 • antihistamines
 • choleretic
 • antioxidant
 • effect on GABA receptors (calming or stimulating)

We invite you to open your minds to using Nature's help to support the treatment of your pets. However, please do not do it on your own, as inappropriate use of herbs or aromatherapy may cause harm!

Oils must not be used on pregnant or breastfeeding bitches!

The most important rule when using essential oils for dogs is to properly dilute them in base oils.

To use them safely and help your dog and not harm or injure him - do not do it without proper knowledge and help of a therapist! Greyhounds work well with oils due to their innate curiosity and openness. If your greyhound has a behavioral problem, e.g. separation anxiety or another health condition, I highly recommend finding an aromatherapist in your region and using his knowledge to help your dog. This is a natural method that, when properly used, is safe and effective in many cases. I will be happy to help if you are from our area.

#Tagi / #Tags

aromaterapia, olejki eteryczne, stres u charcika, lęk separacyjny, sylwester