Anna Szkudlarz, 30.06.2024 61


Czerwiec miesiącem bardzo pracowitym!
June is a very busy month!


Już pierwszego czerwca mieliśmy gości!

Dzień dziecka był dla nas naprawdę udany, gdyż odwiedzili nas znajomi z Krakowa wraz ze swoją sunią Revolution X Super Charty zwanej Revą.

Spędziliśmy świetnie dzień jeżdżąc na rowerach po Borach Tucholskich oraz zajadając się smacznymi kiełbaskami z grilla.

Dominika i Romek zakochali się w naszej suczce Pellegrinie i po długich namysłach postanowili, że będzie to świetny kompan dla Revy.

Tak więc wyjechała od nas mała, słodka i wyjątkowo śliczna Pela.

Bardzo się cieszę, że będzie mieszkała razem z Revą u tak wspaniałych ludzi!


 Już kolejnego dnia, bo 2 czerwca, do nowego domku wyjechali Socorro Super Charty oraz Velocity Super Charty

Chłopcy mieszkają z Panią Justyną, mężem, dwójką dzieci oraz dwoma wyżłami weimarskimi!

Jest spora szansa, że będziemy się widywać na wystawach i coursingach, gdyż Pani Justyna jest bardzo zainteresowana tym sportem a na wystawy już jeździ od dłuższego czasu z wyżłem :)  

Poniżej zdjecia chłopców - szarego Socorro i czarnego Velocity oraz czarnej Pellegriny :)


                       


3 czerwca otrzymaliśmy wieści z Niemiec!

Xanthippe Super Charty na coursingu w Niemczech uplasowała się na drugiej lokacie!

To bardzo duży sukces dla świeżego zawodnika w tym sporcie!

Gratulujemy właścicielce Jasmin Busch!8 czerwca suczka z naszej hodowli Blueberry Super Charty na Międzynarodowej Wystawie w Bytomiu otrzymała Zwycięstwo Rasy, CWC oraz CACIB!

Sędziowała Veronika Chrpova z Czech. 

Gratulacje dla właściciela Magdy Zdebik! 


9 czerwca po raz kolejny suczka z Niemiec Xanthippe Super Charty uczestniczyła w coursingu, gdzie wywalczyła pierwszą lokatę oraz wniosek CACIL! 10 czerwca w naszej hodowli odbyły się certyfikowane badania okulistyczne wszystkich szczeniąt.

Przebadaliśmy 15 szczeniąt i otrzymaliśmy certyfikaty ECVO wskazujące na wzorowy wzrok i brak wad wrodzonych oczu u naszych szczeniąt.

Właściciele dostaną taki dokument do wyprawki dla swojego malucha. 

Badanie przeprowadzała lek. wet. Katarzyna Piela12 czerwca do Anglii wyjechały dla szczenięta z naszej hodowli : Ristretto Super Charty oraz Shiloh Super Charty.

Oba będą mieszkać w domach wystawowych i mam nadzieję, że osiągną odpowiednie tytuły dla swoich właścicielek i dadzą im sporo radości i dumy. 

15 czerwca uczestniczyliśmy w Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Szczecinie.

Sędziowała pani Izabela Krasowska Salamon.

Wystawiliśmy 3 charciki włoskie osiągając następujące rezultaty:

La Mora Super Charty- BOS, Crufts Qualification, CWC, CACIB, Best Bitch

Guarana Super Charty- excellent, CWC, res-CACIB

Flamenco Super Charty- excellent, CWC, Junior BOB! (Właściciel: Ilona Brzezińska)

Monsieur Lupin Super Charty- 2 miejce, doskonała16 czerwca odbyła się Krajowa Wystawa Psów w Szczecinie, na której Flamenco Super Charty otrzymała Zwycięstwo Młodzieży oraz  Zwycięstwo Rasy!

Sędziował Vladimir Piskay. 

Tym samym ta piękna suczka otrzymała tytuł Młodzieżowego Championa Polski!

Gratulacje dla właścicielki Ilony Brzezińskiej! 

25 czerwca braliśmy udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski CACIL, CCWC osiągając wspaniałe rezultaty z naszą ekipą!

Guarana Super Charty- stanęła na 2 lokacie zdobywając wniosek res-CACIL i res-CCWC a były to jej pierwsze zawody w życiu! 

W stawce były naprawdę najlepsze polskie psy, dlatego jestem bardzo dumna z takiego wyniku!

Kim Flo Super Charty zdobyła 5 miejsce, czyli również załapała się na podium!

25 czerwca pojechał do nowego domu w Czechach nasz chłopczyk z miotu "V"- V-Max Super Charty.

30 czerwca w Niemczech nasza Xanthippe Super Charty po raz kolejny dała popis na wystawie zdobywając tytuł BOS oraz Zwycięzca NRW!

Gratulacje dla właścicielki Jasmin Bush! 

30 czerwca otrzymaliśmy także oficjalne potwierdzenia championatów! 

Champion Polski Szczeniąt: Monsieur Lupin Super Charty

Champion Polski: Ari As Key Primo Pellegrino

Młodzieżowy Champion Polski: Guarana Super Charty

30 czerwca w Niemczech odbyła się wystawa CACIB w Utrecht.

Xanthippe Super Charty zwyciężyła klasę championów, zdobyła tytuł Zwycięstwo Rasy Oraz Zwycięstwo Grupy X!!!

Gratylacje dla właścicielki Jasmin Bush <3


I tym oto miłym akcentem kończymy naszą podróż przez kalendarium czerwcowe. Uważam, że i tak dużo się u nas działo jak na 30 dni :)

Do zobaczenia w lipcu! 

Anna SzkudlarzWe had guests on June 1st!

Children's Day was really successful for us, because our friends from Krakow visited us with their Revolution X Super Charty dog ​​called Reva.

We spent a great day riding bikes around the Tuchola Forest and eating tasty grilled sausages.

Dominika and Romek fell in love with our dog Pellegrina and after long consideration they decided that she would be a great companion for Reva. So little, sweet and exceptionally beautiful Pela left us.

I'm very happy that she and Reva will be living with such wonderful people!

The very next day, on June 2, Socorro Super Charty and Velocity Super Charty left for their new home.

The boys live with Mrs. Justyna, her husband, two children and two Weimaraners!

There is a good chance that we will see each other at exhibitions and coursings, because Mrs. Justyna is very interested in this sport and she has been going to exhibitions with her pointer for a long time :)

Below are photos of the boys - gray Socorro, black Velocity and black Pellegrina :)


                       

On June 3, we received news from Germany!

Xanthippe Super Charty took second place during coursing in Germany!

This is a very big success for a new competitor in this sport!

Congratulations to owner Jasmin Busch!

On June 8, a female from our breeding Blueberry Super Charty received Best of Breed, CWC and CACIB at the International Dog Show in Bytom!

The judge was Veronika Chrpova from the Czech Republic.

Congratulations to the owner Magda Zdebik! 


On June 9, once again, a female dog from Germany, Xanthippe Super Charty, participated in coursing, where she won first place and a CACIL application! 

Congratulations for owner Jasmin Bush!


On June 10, our kennel underwent certified ophthalmological examinations of all puppies.

We examined 15 puppies and received ECVO certificates indicating exemplary eyesight and no congenital eye defects in our puppies.

Owners will receive such a document with their baby's layette.

The examination was performed by a doctor. vet. Katarzyna Piela


On June 12, puppies from our breeding : Ristretto Super Charty and Shiloh Super Charty went to England.

Both will live in show homes and I hope that they will achieve appropriate titles for their owners and give them a lot of joy and pride.

On June 15, we participated in the International Dog Show in Szczecin. The judge was Mrs. Izabela Krasowska Salamon.

We showed 3 Italian Sighthounds and achieved the following results:

La Mora Super Charty- BOS, Crufts Qualification, CWC, CACIB, Best Bitch

Guarana Super Charty - excellent, CWC, res-CACIB

Flamenco Super Charty - excellent, CWC, Junior BOB! (Owner: Ilona Brzezińska)

Monsieur Lupine Super Charty - 2nd place, excellent16 czerwca odbyła się Krajowa Wystawa Psów w Szczecinie, na której Flamenco Super Charty otrzymała Zwycięstwo Młodzieży oraz  Zwycięstwo Rasy!

Sędziował Vladimir Piskay. 

Tym samym ta piękna suczka otrzymała tytuł Młodzieżowego Championa Polski!

Gratulacje dla właścicielki Ilony Brzezińskiej! 

On June 25, we took part in the International Polish Championships CACIL, CCWC, achieving great results with our team!

Guarana Super Charty - took 2nd place, obtained res-CACIL and res-CCWC, and it was her first competition in her life!

There were really the best Polish dogs in the competition, so I am very proud of this result!

Kim Flo Super Charty won 5th place, which means she also made it to the podium!

On June 25, our boy from the "V" litter - V-Max Super Charty - went to his new home in the Czech Republic.

On June 30 in Germany, our Xanthippe Super Charty once again showed off at the show, winning the title of BOS and NRW Winner!

Congratulations to owner Jasmin Bush!

On June 30 we got officialy confirmation of championships! 

Puppy Polish Champion: Monsieur Lupin Super Charty

Champion Of Poland: Ari As Key Primo Pellegrino

Junior Champion Of Poland: Guarana Super Charty

On June 30, the CACIB exhibition in Utrecht took place in Germany.

Xanthippe Super Charty won the champion class, won the title of Best of Breed and Winner of Group X!!!

Congratulations to the owner Jasmin Bush <3


And with this nice accent we end our journey through the June calendar.

I think we've had a lot going on in 30 days :)

See you in July!

Anna Szkudlarz

#Tagi / #Tags

Flamenco, Xanthippe, Guarana, Kim Flo, Pellegrina,Socorro, Velocity, charcik włoski, borzoj, italian greyhound