Anna Szkudlarz, 14.08.2021 137


Mamy kolejne osiągnięcia! 2 x BOB, 2 x CACIB Sopot
We have more achievements! 2 x BOB, 2 x CACIB Sopot


W ten weekend wybraliśmy się na coroczną, dwudniową wystawę w Sopocie. Tym razem mieliśmy ze sobą naszego gościa z Francji- ojca naszych miotów "M", "L" oraz "P" - Black Baraka Opus Optimus. Wzięliśmy także ze sobą naszego hiszpańskiego chłopaka Ackra's Aurelio. Stawki psów w oba dni były spore, było kilkanaście charcików włoskich z różnych krajów, nawet z Finlandii. Nasz tatuś trzech miotów zaprezentował się wspaniale na obu wystawach i bardzo podobał się sędziom! Wygrał najpierw swoją klasę, później zgarnął Zwycięstwo w swojej płci a na sam koniec w obu dniach zdobył Zwycięstwo Rasy, 2x CWC i 2x CACIB i tym samym nieformalnie już zakończył Interchampionat! Jestem z niego bardzo dumna, mimo iż jego właścicielem i hodowcą jest Benedicte Fevrier Puisney z Francji. Lecz moje celne oko wyłuskało tą gwiazdeczkę i zrobiłam wszystko aby mógł być ojcem naszych miotów :) Opus dał przepiękne szczenięta! Dwójka z nich prawdopodobnie zostanie z nami w hodowli, a mianowicie La Mora Super Charty oraz La Coquette Super Charty. Na dzień dzisiejszy nasz czarny jak smoła kawaler wrócił już do Francji i już wygrał kolejną ważną, międzynarodową wystawę w Bilbao, gdzie zdobył Zwycięstwo nie tylko rasy, ale również grupy, czyli BIG1! Ten wspaniały, czarny jak kruk samczyk, z przecudnym charakterem, z pewnością długo pozostanie nie tylko w naszej pamięci ale również w liniach naszej hodowli. Na wystawie w Sopocie walczył także nasz wspaniały hiszpański reproduktor Ackra's Aurelio, który przyjechał do nas ze słynnej hodowli prowadzonej przez znanego specjalistę rasy i sędziego Inigo Garcia Monedero. Niestety nasz Aurelio w Sopocie był bardzo rozproszony suczkami jako znany "pies na baby" i nie zaprezentował się aż tak perfekcyjnie jak Opus. Jednakże zdobył piękny opis, doskonałą ocenę oraz wniosek na championa Polski (CWC) oraz został zwycięzcą swojej klasy . Ogromne podziękowania chciałabym złożyć w stronę naszej handlera Niny Szarskiej, która wystawiła na tej wystawie naszego Zwycięzcę Nina jest wspaniałym handlerem. Jeśli szukacie pomocy w nauce wystawiania psów lub po prostu kogoś, kto zrobi to za Was, mogę polecić Ninę z czystym sumieniem. Już nie raz wystawiała charciki z mojej hodowli i zwykle spod jej rąk wychodzili Zwycięzcy Rasy a nawet Zwycięzca Show czyli Best in Show! 

This weekend we went to the annual two-day show in Sopot. This time we had our guest from France with us - father of our litters "M", "L" and "P" - Black Baraka Opus Optimus. We also took our Spanish boy Ackra's Aurelio with us. The rates of dogs on both days were high, there were a dozen or so Italian Greyhounds from different countries, even from Finland. Our daddy of three litters presented himself wonderfully at both shows and the judges liked him very much! First he won his class, then he won the Victory in his gender, and at the end he won Best of Breed,Best of Breed, 2x CAC and 2x CACIB on both days and thus he finished his Interchampion title informally! I am very proud of him, despite the fact that its owner and breeder is Benedicte Fevrier Puisney from France. But my keen eye picked out this star and I did everything so that he could be the father of our litters :) Opus gave beautiful puppies! Two of them will probably stay with us in the kennel, namely La Mora Super Charty and La Coquette Super Charty. Today our pitch black bachelor has already returned to France and has already won another important international show in Bilbao, where he won not only the race but also the group victory, i.e. BIG1! This wonderful male, black as a raven, with a wonderful character, will surely remain for a long time not only in our memory but also in the lines of our breeding. Our wonderful Spanish stud, Ackra's Aurelio, who came to us from a famous kennel run by a well-known breed specialist and judge Inigo Garcia Monedero, also fought at the show in Sopot. Unfortunately our Aurelio in Sopot was very distracted by the bitches as the known "baby dog" and he did not present himself as perfectly as Opus. However, he got a beautiful description, an excellent note and an application for the Polish Champion (CWC) and became the winner of his class. I would like to thank our handler Nina Szarska, who showed our Winner at this show. Nina is a great handler. If you are looking for help in learning to show dogs or just someone who will do it for you, I can recommend Nina with a clear conscience. She has shown dogs from my kennel more than once and usually Winners of Breed and even Best in Show came out of her hands! See you at the next exhibition!

 

#Tagi / #Tags

IDS Sopot, wystawa w Sopocie, Black Baraka Opus Optimus, Ackra's Aurelio