Anna Szkudlarz, 24.07.2022 133


Kolejne osiągnięcia dla naszej hodowli!
Another achievements for our breeding!


To był udany weekend dla naszej hodowli. W sobotę na wystawie krajowej w Lipnie Quadrille Super Chary otrzymał Zwycięstwo Rasy i tym samym w bardzo szybkim tempie ukończył warunki do uzyskania tytułu Młodzieżowy Champion Polski. Serdecznie gratulujemy właścicielowi psa Magdalenie Twardowskiej. Sędziował pan Tomasz Wolańczyk (PL). W niedzielę natomiast pokazaliśmy naszego hiszpańskiego chłopca Ackra's Aurelio, który również otrzymał Zwycięstwo rasy! Sędziował pan Leszek Siejkowski. Ale to nie wszystko, gdyż syn naszego Ackra's Aurelio: Noski Eskimoski Szafir zdobył Zwycięstwo Młodzieży i tym samym ukończył wnioski do Młodzieżowego Chamionatu Polski. Gratulujemy właścicielce Dorocie Puchalskiej oraz hodowczyni Sylwii Dziekońskiej.

It was a successful weekend for our kennel. On Saturday, at the National Show in Lipno, Quadrille Super Chary received BOB (Best Of Breed) and thus quickly completed the conditions for obtaining the title of Polish Junior Champion. The judge was Mr. Tomasz Wolańczyk (PL). On Sunday we showed our Spanish boy Ackra's Aurelio, who also got BOB! The judge was Mr. Leszek Siejkowski (PL). But that's not all, because Aurelio's son won the Youth Winner and thus completed the applications for the Polish Junior Chamionate. Congratulations to the owner Dorota Puchalska and breeder Sylwia Dziekońska.

#Tagi / #Tags

Quadrille Super Charty, Ackra's Aurelio, charcik włoski, italian greyhound