Anna Szkudlarz, 30.04.2024 201


Podsumowanie wydarzeń w naszej hodowli w kwietniu!
Summary of events in our kennel in April!


Podsumowanie wydarzeń w naszej hodowli w kwietniu

Wydarzenia sportowe:

W kwietniu odbyły się Krajowe Terenowe Wyścigi Chartów CCWC, otwierając Puchar Polski 2024. Borzojka z naszej hodowli Vespula Super Charty (Oleg z Jurajskich Biskupic x Zia Super Charty) zadebiutowała w wyścigach i zdobyła pierwsze miejsce w kategorii suk, stanowiąc imponujący początek swojej kariery! Gratulacje dla właścicielki Anny Szklarskiej.

Nevado Super Charty również nas zaskoczył, zdobywając pierwsze miejsce i kolejny wniosek do tytułu championa wyścigów (nieoficjalnie już PL racing Champion!) oraz BOB!

Gratulacje dla właścicielki Eweliny Grzybowskiej.

Wystawy:

Na wystawie we Włoszech, Esposizione Internazionale KENNEL CLUB MONTICHIARI Garda Winner'24,

Flamenco Super Charty zdobyła doskonałą ocenę pod okiem sędziego PIETRO PAOLO (IT) a dzień póżniej zdobyła Zwycięstwo Młodzieży, Junior CACIB, Junior CWC! Sędziował POGGESI MANOLA (IT). Flamenco zdobyła już tytuł Młodzieżowego Championa Włoch!

Gratulacje dla właścicielki Ilony Brzezińskiej.

Xanthippe Super Charty na wystawie międzynarodowej w Niemczech zdobyła wiele nagród, w tym V1, VDH, CAC, CACIB, Best Of Breed i Zwycięstwo Grupy X - lokata III.

Gratulacje dla właścicielki Jasmin Bush.

SG.CH Una Corda Super Charty (FCI) zdobyła tytuł Reserve BOB na 9. FCI - Asia, Africa & Oceania Championship show.

Gratulacje dla właścicielki Louisa Tan.

Nowe mioty:

W kwietniu przyszedł na świat miot "V", gdzie Sugar Plum Fairy Super Charty urodziła 6 szczeniąt  o imionach: Volcanash, Vampiria, Velocity, V-Max, Vaadin, Volt .

Ojcem szczeniąt jest przepiękny czarny samiec importowany z Białorusi Beauty Of Sicilia Lemon.

Kolejny miot przyszedł na świat po suczce Hulivesha Super Charty oraz naszym Ari As Key Primo Pellegrino. Urodziły się 4 szczenięta o imionach: Winona Ryder, Wesley Snipes, Williams Robin oraz Will Smith.

W tym miesiącu również przyszedł na świat miot 8 chartów rosyjskich, którym opiekuje się współhodowca Ewelina Grzybowska <3

To wszystkie ważniejsze wydarzenia z naszej hodowli w kwietniu.

Do zobaczenia w maju!

Rodzice miotu "W"

Rodzice miotu "V"

Rodzice miotu "T"

JITCH Flamenco Super Charty

JITCH Flamenco Super Charty

Włoski Championat Flamenco

Xanthippe Super Charty wraz z szczęśliwymi właścicielami

Summary of events in our kennel in April!

Sport events:

The CCWC National Field Greyhound Races took place in April, opening the Polish Cup 2024.

A female Borzoi from our breeding , Vespula Super Charty (Oleg z Jurajskich Biskupic x Zia Super Charty), made her debut in races and won first place in the female category, constituting an impressive start to her career!

Congratulations to the owner Anna Szklarska.

Nevado Super Charty also surprised us, winning first place and another application for the title of racing champion (unofficially already PL racing Champion!) and BOB!

Congratulations to the owner Ewelina Grzybowska.

Exhibitions:

At the show in Italy, Esposizione Internazionale KENNEL CLUB MONTICHIARI Garda Winner'24, Flamenco Super Charty got an excellent grade under the supervision of judge PIETRO PAOLO (IT) and a day later she won Junior Winner, Junior CACIB, Junior CWC! The judge was POGGESI MANOLA (IT). Flamenco has already won the title of Junior Champion of Italy!

Congratulations to the owner Ilona Brzezińska.

Xanthippe Super Charty won many awards at the international exhibition in Germany, including V1, VDH, CAC, CACIB, Best Of Breed and Group X Winner - III place.

Congratulations to owner Jasmin Bush.

SG.CH Una Corda Super Charty (FCI) won the Reserve BOB title at the 9th FCI - Asia, Africa & Oceania Championship show.

Congratulations to owner Louisa Tan.

New litters:

In April, the "V" litter was born, where Sugar Plum Fairy Super Charty gave birth to 6 puppies with the names: Volcanash, Vampiria, Velocity, V-Max, Vaadin, Volt. The father of the puppies is a beautiful black male imported from Belarus, Beauty Of Sicilia Lemon.

Another litter was born after the female Hulivesha Super Charty and our Ari As Key Primo Pellegrino. 4 puppies were born, named: Winona Ryder, Wesley Snipes, Williams Robin and Will Smith.

Also borzoi litter was born 05.04.2024 where was born 8 puppies! That litter is co-owned with Ewelina Grzybowska who itakes care of the puppies <3

These are all the most important events in our breeding farm in April.

See you in May!

<3

To wszystkie ważniejsze wydarzenia z naszej hodowli w kwietniu.

Do zobaczenia w maju!

Rodzice miotu "W"

Rodzice miotu "V"

Rodzice miotu "T"

JITCH Flamenco Super Charty

JITCH Flamenco Super Charty

Włoski Championat Flamenco

Xanthippe Super Charty wraz z szczęśliwymi właścicielami

#Tagi / #Tags

Litter V, Litter W, charcik włoski, hodowla charcik włoski, italian greyhound kennel, puppies