Anna Szkudlarz, 22.11.2021 157


Cudowny miot pojawi się już pod koniec listopada.
Wonderful litter will appear at the end of November.


Mamy wielką przyjemność poinformować Was, że wkrótce pojawią się na świecie długo wyczekiwane szczenięta. Matką szczeniąt będzie nasza piękna Alita Super Charty, niewielka suczka o przepięknej budowie ciała i ruchu. Ojcem natomiast będzie nasz sprawdzony, amerykański reproduktor Pikop's Macchiato. Jestem bardzo podekscytowana tym miotem, gdyż w rodowodzie przyszłych szczeniąt pojawi się kumulacja cudownych amerykańskich przodków nie tylko ze strony ojca, ale również ze strony matki szczeniąt. Dwa lata temu miałam w hodowli podobną kumulację genów pochodzących z połączenia tego samego ojca Pikop's Macchiato z matką aktualnej matki, czyli Sugar Plum Fairy Super Charty. Szczenięta z tamtego miotu "H" były bardzo piękne i większość z nich jest w domach wystawowych lub hodowlanych (dwie suczki zostały u mnie w hodowli- Hulivesha i Hustle). Ten miot natomiast uważam, że może być jeszcze ciekawszy ze względu na jeszcze lepsze dopasowanie reproduktora do budowy i cech matki miotu, czyli Ality Super Charty. Trzymajcie kciuki, gdyż miot może wyjść naprawdę bardzo atrakcyjny pod wieloma względami. Jako uboczny skutek takiej mieszanki amerykańskich genów mogą pojawić się w tym miocie szczenięta o umaszczeniu irlandzkim, ale myślę, że warto zaryzykować takie połączenie dla uzyskania naprawdę efektownego potomstwa.


We are pleased to inform you that the long-awaited puppies will appear soon. The mother of the puppies will be our beautiful Alita Super Charty, a small bitch with a beautiful body structure and movement. The father will be our proven American stud dog Pikop's Macchiato. I am very excited about this litter, because in the pedigree of future puppies there will be an accumulation of wonderful American ancestors not only from the father, but also from the mother of the puppies. Two years ago I had a similar accumulation of genes in my breeding, derived from the combination of the same father Pikop's Macchiato with the mother of the current mother, Sugar Plum Fairy Super Charty. Puppies from that litter "H" were very beautiful and most of them are in show houses or breeding houses (two bitches stayed with me - Hulivesha and Hustle). This litter, however, I think it can be even more interesting due to the fact that the stud is even better suited to the structure and features of the mother of the litter, i.e. Alita Super Charty. Keep your fingers crossed as the litter can be really attractive in many respects. As a side effect of such a mix of American genes, Irish-colored puppies may appear in this litter, but I think it is worth risking this combination to get really effective offspring.


#Tagi / #Tags

Alita Super Charty, Pikop's Macchiato, charcik włoski, italian greyhound, litter S