Anna Szkudlarz, 31.03.2024 127


O marcu szybko, zwięźle i na temat!
About March quickly, concisely and to the point!


Sportowe wydarzenia:


W marcu pies z naszej hodowli, Nevado Super Charty, wziął udział w Mistrzostwach Słowacji w Coursingu, zajmując 3. miejsce spośród 14 psów, co jest znaczącym osiągnięciem. Nevado zwany rybką idzie jak burza w sporcie i cały czas odkąd rozpoczął swoją sportową karierę staje na podium!

Ogromne gratulacje dla właścicielki Eweliny Grzybowskiej.

Wystawy:


W tym miesiącu odbyła się legendarna wystawa CRUFTS, uznawana za jedną z najważniejszych na świecie. Nasza przedstawicielka, Ultegra Super Charty, wraz ze swoją właścicielką Karoliną Macioł, wzięła udział w tej prestiżowej imprezie, przynosząc wspaniałe recenzje i niezapomniane emocje. Dziękujemy Karolinko, że pojechałaś reprezentować naszą hodowlę taki kawał drogi! 

24 marca odbyła się także wystawa w Singapurze: 244th SKC Championship, na której nasza suczka, Sg Ch Una Corda Super Charty, zdobyła pierwsze miejsce w klasie otwartej.

Serdeczne gratulacje dla właścicielki Louisy Tan.

Dodatkowo, suczka z naszej hodowli Xanthippe Super Charty zdobyła pierwsze miejsce  na wystawie w Niemczech.

Gratulacje dla właścicielki Jasmin Bush!

Nowe mioty:

W marcu przywitaliśmy na świecie miot "U". Matką szczeniąt jest Forget me Not Super Charty, a ojcem Noski Eskimoski Morfik.

27 marca przyszły na świat 4 piękne szczenięta o imionach: Udahlia, Urijah, Ultron, Uzuri.

To z grubsza wszystko, co się wydarzyło w naszej hodowli w marcu.

Pomijam oczywiście dziesiątki kilometrów spacerów, miliony całusów, dziesiątki kilogramów surowego mięsa szybko skonsumowanych i wiele wiele innych ;)

Pozdrawiamy i do zobaczenia w kwietniu!

Rodzice miotu "U"

Ultegra Super Charty wraz z właścicielką Karoliną Macioł na wystawie CRUFTS

Champion Singapuru Una Corda Super Charty

Sports events:

In March, a dog from our kennel, Nevado Super Charty, took part in the Slovak Coursing Championships, taking 3rd place out of 14 dogs, which is a significant achievement. Nevado, also known as the little fish, is doing like a storm in sports and has been on the podium all the time since he started his sports career!

Huge congratulations to the owner, Ewelina Grzybowska.

Exhibitions:

This month saw the legendary CRUFTS exhibition, considered one of the most important in the world. Our representative, Ultegra Super Charty, together with her owner Karolina Macioł, took part in this prestigious event, bringing great reviews and unforgettable emotions. Thank you, Karolinka, for traveling such a long way to represent our kennel!

On March 24, there was also an exhibition in Singapore: 244th SKC Championship, where our female, Sg Ch Una Corda Super Charty, won first place in the open class.

Hearty congratulations to owner Louisa Tan.

Additionally, a female from our breeding Xanthippe Super Charty won first place at the exhibition in Germany.

Congratulations to owner Jasmin Bush!


New litters:

n March, we welcomed the "U" litter into the world. The mother of the puppies is Forget me Not Super Charty, and the father of Noski Eskimoski Morfik. On March 27, 4 beautiful puppies were born, named: Udahlia, Urijah, Ultron, Uzuri.

This is roughly everything that happened in our farm in March.

Of course, I'm leaving out dozens of kilometers of walks, millions of kisses, dozens of kilograms of raw meat quickly consumed and much, much more ;)

Best regards and see you in April!


Rodzice miotu "U"

JPLCh PLCH Ultegra Super Charty wraz z właścicielką Karoliną Macioł na wystawie CRUFTS

Champion Singapuru Una Corda Super Charty

#Tagi / #Tags

Miot U, Udahlia, Uzuri, Urijah, Ultron