Anna Szkudlarz, 10.08.2019 570


Wyniki Międzynarodowej Wystawy w Sopocie 10.08.2019
The results of International Dog Show in Sopot


Na tegorocznej wystawie pojawiło się aż 19 charcików włoskich. To całkiem spora konkurencja.Pogoda była deszczowa, więc charciki nie pokazały swoich możliwości;)  Sędziował Pan Tomasz Kuszyk (PL). Poniżej przedstawiam wyniki:
Pikop's Macchiato- Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS), CACIB,
Black Baraka Namaste- res CACIB ,
Xiu Xiu Super Charty- doskonała, 2/4 (właściciel: Sylwia Dziekońska)
Wielkie podziękowania dla sędziego za bardzo miłe słowa o moich psach oraz za bardzo szczegółowe opisy oraz sędziowanie.
Zwycięzcą rasy była Dogcastle’s Casia Buds ze Szwecji- gratuluję.
That year it was 19 italian greyhounds. Its quite nice competition.The weather was rainy so Iggies didnt show all their possibilities. The judge was Mr Tomasz Kuszyk (PL). The results below:
Pikop's Macchiato- BOS, CACIB,
Black Baraka Namaste- res CACIB ,
Xiu Xiu Super Charty- exc, 2/4 (owner: Sylwia Dziekońska)
Thank You very much Tomasz Kuszyk for nice words about our dogs and extensive description.
BOB was Dogcastle’s Casia Buds from Sweden- Congratulations 🏆
#Tagi / #Tags

Pikop's Macchiato, Black Baraka Namaste, italian greyhound, charcik włoski