Anna Szkudlarz, 10.07.2022 116


Kim Flo Super Charty po raz kolejny Zwycięzcą Rasy na Wystawie Międzynarodowej w Bydgoszczy!
Kim Flo Super Charty again Best Of Breed at the international Dog Show in Bydgoszcz!


Dziś wybraliśmy się na długo wyczekiwaną wystawę międzynarodową w Bydgoszczy. Wystawiliśmy naszą Kim Flo Super Charty, która otrzymała Zwycięstwo Młodzieży oraz Zwycięstwo Rasy, ale również Boginę Super Charty, która otrzymała tytuł Najlepszej Dorosłej Suki, wniosek na Championa Polski CWC oraz wniosek na Międzynarodowego championa CACIB. Dodatkowo wystawiane były dwa kolejne psy z naszej hodowli: Quadrille Super Charty, który otrzymał tytuł Najlepszego Psa płci przeciwnej, a także Nairobi Super Charty (chart rosyjski) w klasie młodzieży, która otrzymała ocenę doskonałą oraz lokatę drugą w swojej klasie. Sędziował znany sędzia Piotr Król (PL). Jesteśmy bardzo dumni z wyhodowanych u nas psów i dziękujemy sędziemu za docenienie naszej pracy hodowlanej.


KIM FLO Super Charty


KIM FLO Super Charty


KIM FLO Super Charty


KIM FLO Super Charty


BOGINA Super Charty


NAIROBI Super Charty


NAIROBI Super Charty
Today we went to the long-awaited international show in Bydgoszcz. We showed our Kim Flo Super Charty, who received Junior Winner and Best of Breed, but also Bogina Super Charty, who received the title of Best Adult Female, application for Polish Champion CAC and application for International CACIB Champion. In addition, two more dogs from our kennel were shown: Quadrille Super Charty, who received the title of Best Dog of the opposite sex, and Nairobi Super Charty (Russian Greyhound) in the junior class, who received excellent and second place in their class. The judge was the famous judge Piotr Król (PL). We are very proud of the dogs bred by us and thank the judge for appreciating our breeding work.


KIM FLO Super Charty


KIM FLO Super Charty


KIM FLO Super Charty


KIM FLO Super Charty


BOGINA Super Charty


NAIROBI Super Charty


NAIROBI Super Charty
#Tagi / #Tags

Kim Flo Super Charty, Bogina Super Charty, Nairobi Super Charty, Quadrille Super Charty