Anna Szkudlarz, 17.09.2023 67


Światowy Puchar Chartów & Klubowa Wystawa Chartów
Sighthound World Cup & Sighthound Club Show


W tym roku odbyła się cudowna wystawa poświęcona całkowicie chartom.  Nie wyobrażałam sobie, aby mogło nas tam nie być pomimo ogromnej konkurencji i stawek psów w naszych rasach z wielu różnych krajów. To wydarzenie wysokiej rangi, na które zostali zaproszeni tylko najlepsi sędziowie, specjaliści w konkretnych rasach. Wiele znamienitych hodowli z Polski i Europy zabrało ze sobą tylko swoje najlepsze psy. Na taką wystawę nie jedzie się z założenia po to, aby coś osiągnąć, coś wygrać, gdyż jest to piekielnie trudne w stawce 60 charcików włoskich najwybitniejszych hodowców. 

Każdy Hodowca powinien choć raz w roku wybrać się na tego typu wystawę specjalistyczną, aby na żywo obejrzeć najpiękniejszych przedstawicieli rasy, porozmawiać z innymi hodowcami, powymieniać się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat rasy. Podczas wystawy odbyły się także konferencje dotyczące poszczególnych ras, ich różnic w budowie, sposobie ich oceny i hodowli. To bardzo cenna wiedza dla każdego profesjonalnego hodowcy, dla którego hodowla to nie tylko pasja, ale także pewna misja i poświęcenie się w pełni kształtowaniu i udoskonalaniu swojej ukochanej rasy.

Wystawiliśmy w ten weekend 4 swoje charciki włoskie: Haruka Super Charty & Honey Bee Super Charty oraz Zeta Herculis Super Charty i nasz import Ari As Key Primo Pellegrino, ale uczestnikami byli także nasi znajomi z charcikiem z naszej hodowli Xanthippe Super Charty z Niemiec oraz z borzojem Vesemir Super Charty z Polski. Na tej wystawie wiele pięknych psów opuszczało ring z oceną bardzo dobrą lub niższą, a my możemy się poszczycić samymi ocenami doskonałymi oraz wybitnie obiecującymi a także dwukrotnie nasz pies został zwycięzcą swojej klasy i przyznano mu wniosek nas Championa Polski, z czego jesteśmy niezmiernie dumni! Dostaliśmy piękne opisy od znanego sędziego i hodowcy charcików włoskich z Hiszpanii Inigo Garcia Monedero a także na Klubowej Wystawie od sędziego Macieja Lipca. Jesteśmy niezmiernie miło zaskoczeni cudowną organizacją wystawy jak i przepięknym terenem na której się odbyła. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy porozmawiać z naszymi zaprzyjaźnionymi hodowcami z Polski oraz innych krajów. Do zobaczenia za rok! 

Znajomi hodowcy ze swoimi charcikami

Charciki i borzoje z naszej hodowli

Ari As Key Primo Pellegrino

Ari As Key Primo Pellegrino

Ari As Key Primo Pellegrino

Haruka Super Charty - 6,5 miesięcy 1/3 w klasie szczeniąt

Honey Bee Super Charty

Honey Bee Super Charty

Honey Bee Super Charty


Vesemir Super Charty

Vesemir Super Charty


This year there was a wonderful exhibition devoted entirely to sighthounds. I couldn't imagine not being there despite the huge competition and entries of dogs in our breeds from many different countries. This is a high-ranking event to which only the best judges and specialists in specific breeds were invited. Many distinguished breeders from Poland and Europe took only their best dogs with them. You don't go to such an exhibition to achieve something or win something, because it is extremely difficult in a field of 60 Italian Greyhounds from the most outstanding breeders.

First of all, every breeder should go to this type of specialized exhibition at least once a year to see the most beautiful representatives of the breed live, talk to other breeders, and exchange experiences and observations about the breed. During the exhibition, conferences were also held regarding individual breeds, their differences in structure, methods of their evaluation and breeding. This is very valuable knowledge for every professional breeder for whom breeding is not only a passion, but also a certain mission and full dedication to shaping and improving their beloved breed.

This weekend we showed 4 of our Italian greyhounds: Haruka Super Charty & Honey Bee Super Charty in puppy class , Zeta Herculis Super Charty in large, junior class (9 bitches was in her class) and our import Ari As Key Primo Pellegrino in intermediate class. Our friends also got a italian greyhound from our kennel - Xanthippe Super Charty from Germany, and a borzoi, Vesemir Super Charty from Poland. At this exhibition, many beautiful dogs left the ring with very good or lower grades, and we can only boast of excellent and very promising grades, and our dog won his class twice and was awarded the Polish Champion title, of which we are extremely proud! We received beautiful descriptions from the famous judge and breeder of Italian Greyhounds from Spain, Inigo Garcia Monedero, and also at the Club Show from judge Maciej Lipiec.

We are very pleasantly surprised by the wonderful organization of the exhibition and the beautiful area where it took place. We are very happy that we could talk to our friendly breeders from Poland and other countries. See you in a year!

 

Znajomi hodowcy ze swoimi charcikami

Charciki i borzoje z naszej hodowli

Ari As Key Primo Pellegrino

Ari As Key Primo Pellegrino

Ari As Key Primo Pellegrino

Haruka Super Charty - 6,5 miesięcy 1/3 w klasie szczeniąt

Honey Bee Super Charty

Honey Bee Super Charty

Honey Bee Super Charty


Vesemir Super Charty

Vesemir Super Charty

#Tagi / #Tags

Honey Bee Super Charty, Haruka Super Charty, Ari As Key Primo Pellegrino, Zeta Herculis Super Charty, Inigo Garcia Monedero, Maciej Lipiec, Super Charty, Pałac Kasztanowy Swadzim