Anna Szkudlarz, 15.01.2022 149


Zwycięstwo Rasy, Najpiękniejsze Szczenię i Najlepszy Pies na Wystawach w Brodnicy.
Best Of Breed, Puppy Best Of Breed and Best Dog on Sighthound Dog Show in Brodnica.


Chciałabym się podzielić z Wami świetnymi wynikami Krajowej Wystawy Psów w Brodnicy oraz Wystawy Chartów. Tym razem wystawialiśmy aż 4 charciki włoskie, ale oprócz naszych domowych pociech, spotkaliśmy również na tej wystawie sporo chartów z naszej hodowli, które również brały w niej udział. Poniżej przedstawiam wyniki obu wystaw.

Wystawa Chartów  (judge: Tomasz Wolańczyk)

Kim Flo Super Charty- ocena doskonała, BOB, CWC 

La Mora Super Charty- ocena wybitnie obiecująca, BOB Puppy, BIS-3

Ackra's Aurelio- ocena doskonała, BOS, CWC

Niagara Super Charty- ocena wybitnie obiecująca, BIS-4 (chart rosyjski, właściciel: Sylwia Dziekońska)

Nanga Parbat Super Charty- ocena wybitnie obiecująca, 2/2 (chart rosyjski, właściciel: Małgorzata Zdunek)

Xiu Xiu Super Charty- ocena doskonała, zwycięzca klasy championów

Krajowa Wystawa (judge: Hanna Woźna-Gil)

Xiu Xiu Super Charty- ocena doskonała, BOB, CWC (właściciel: Sylwia Dziekońska)

Kim Flo Super Charty- ocena doskonała, 2/2

La Mora Super Charty- ocena doskonała, Puppy BOB

Bogina Super Charty- ocena bardzo dobraI would like to share with you the great results of the National Dog Show in Brodnica and the Sighthound Show. This time we showed as many as 4 Italian Greyhounds, but apart from our domestic puppies, we also met a lot of sighthounds from our kennel at this show, which also took part in it. Below I present the results of both exhibitions.

Sighthound Show (judge: Tomasz Wolańczyk)

Kim Flo Super Charty- excellent, BOB, CWC

La Mora Super Charty- very promising note, BOB Puppy, BIS-3

Ackra's Aurelio- excellent, BOS, CWC

Niagara Super Charty - very promising grade, BIS-4 (Russian Greyhound, owner: Sylwia Dziekońska)

Nanga Parbat Super Charty - very promising, 2/2 (Russian Greyhound, owner: Małgorzata Zdunek)

Xiu Xiu Super Charty- excellent note, winner of the champion class

National Dog Show (judge: Hanna Woźna- Gil)

Xiu Xiu Super Charty- excellent, BOB, CWC (owner: Sylwia Dziekońska)

Kim Flo Super Charty- excellent note, 2/2

La Mora Super Charty- excellent, Puppy BOB

Bogina Super Charty- very good grade#Tagi / #Tags

Kim Flo Super Charty, La Mora Super Charty, Bogina Super Charty, Ackra's Aurelio