Anna Szkudlarz, 08.10.2023 823


Borzoj z naszej hodowli został Zwycięzcą Rasy w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zwycięzcą Młodzieży w Przemyślu
Borzoi from our breeding became the Best of Breed in Nowy Dwór Mazowiecki and Junior Winner in Przemyśl


Spieszymy z wieściami dotyczącymi pięknego samca rasy chart rosyjski! Vizimir dopiero zaczął swoją przygodę z wystawami i uczestniczył w ostatnim miesiącu w dwóch wystawach, osiągając świetne wyniki!

Pierwszą z nich była Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Przemyślu pod okiem sędziego Mirosława Wacławika. Vizimir zdobył w klasie młodzieży tytuł Zwycięzca Młodzieży!

Kolejna wystawa to Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Nowym Dworze Mazowieckim sędziowana przez Pana Jaroslawa Grunta, na której nasz piękny borzoj zdobył tytuł nie tylko Zwycięzcy Młodzieży, ale również Zwycięstwo Rasy oraz Zwycięstwo Grupy X - IV lokata! 

Jestem bardzo dumna z naszego debiutanta! 

Wielkie gratulacje dla właścicielki Marty Kolińskiej Zasłony! 
We are in a hurry to bring you news about a beautiful male Russian Greyhound breed!

Vizimir has just started his adventure with exhibitions and took part in two exhibitions last month, achieving great results!

The first of them was the International Dog Show in Przemyśl under the supervision of judge Mirosław Wacławik.

Vizimir won the Youth Winner title in the youth class!

The next exhibition is the National Dog Show in Nowy Dwór Mazowiecki, judged by Mr. Jaroslaw Grunt, where our beautiful Borzoi won the title of not only Junior Winner, but also Best of Breed and Winner of Group X - 4th place!

I'm very proud of our debutant! Big congratulations to the owner of Marta Kolińska Zasłona!

 
#Tagi / #Tags

Vizimir Super Charty, chart rosyjski, borzoj, sighthound, charty, wystawa psów rasowych