Anna Szkudlarz, 01.10.2023 1007


Zwycięstwo Rasy, Zwycięstwo Młodzieży oraz podium na Zwycięstwie Grupy X!
Best of Breed, Junior Winner and a podium at the Group X Winner!


Ostatnia wystawa z pewnością była wystawą rudzielców!

Mamy świetne wieści z Wystawy Myśliwskiej Psów w Bogusławicach!

Charciki sędziowała Pani Bogusława Szydłowicz-Polańczyk. 

Dwa psy z naszej hodowli wzięły udział w tej wystawie osiągając świetne wyniki.

Wasabi Super Charty: Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Pies oraz finalnie zdobył wszystkie niezbędne wnioski do uzyskania tytułu Młodzieżowego Championa Polski! 

Imai Super Charty: Najlepsza Dorosła Suka, CWC, Zwycięzca Rasy oraz finalnie stanęła na podium Zwycięzcy Grupy X - IV lokata! 

Ogromne gratulacje dla właścicieli: Izabeli Kraszewskiej oraz Joanny Strzebieckiej.

CIEKAWOSTKA!

Czy wiecie jaki genotyp mają rude charciki włoskie? Za kolor ich umaszczenia odpowiadają konkretne loci  w ich układzie genów mówiących o ich umaszczeniu. U charcików włoskich są różne możliwości genotypów, które w efekcie dają ten sam rodzaj umaszczenia- czyli rudy. Rudy charcik włoski tak naprawdę jest umaszczeniem izabelowatym wg naszego wzorca, ale w rzeczywistości genotyp psa izabelowatego jest zupełnie inny niż tzw rudego. Rudy charcik ma zawsze czarny pigment, jego oczy i nos oraz pazury są czarne oraz często mają ciemniejszy nalot na ogonie lub na grzbiecie. Włos jest zabarwiony strefowo i również zawiera czarny pigment. Zupełnie inaczej jest u charcików izabelowatych, gdzie włos, oczy nos oraz pazury są rozjaśnione i nie posiadają one w zasadzie czarnego pigmentu. Czarny pigment jest u nich rozjaśniony przed posiadanie w locus "D" dwóch recesywnych genów: "dd", które całkowicie rozjaśniają czarny barwnik na skórze. W zależności od różnych możliwości układu genów rude charciki mogą być mocno rude, prawie brązowe lub przypominające izabelki. Wszystko zależy od "współpracy" zestawu genów, które dany charcik akurat posiada. Poniżej przedstawiam przykładowe zestawy genów, przy których charcik będzie wyglądał na rudego charcika :)

 1. kyky ayay Dd Ee 
 2. kyky ayay DD EE
 3. kyky ayay Dd EmE
 4. kyky ayay DD EmEm
 5. Kbky ayay Dd ee
 6. KBKB ayay DD ee

Imai 

Imai

Imai

Imai

Wasabi

Wasabi

Last show was for sure RED IGGY show 😉

We have very nice news from Hunting Dog Show in Bogusławice!

Judge: Bogusława Szydłowicz-Polańczyk.

Two dogs our breeding joined that show with the best results!

Wasabi Super Charty - Youth Winner, Best Junior & BOS! Now he is Junior Champion of Poland!

Imai Super Charty - Best Bitch, CWC, BOB and finally BOG IV!

Huge congratulations for owners: Izabela Kraszewska & Joanna Strzebiecka

Photographer of Imai : Justyna Olichwier - Fotografia


FUN FACT!

Do you know what genotype red Italian greyhounds have? The color of their coat is determined by specific loci in their gene system that determine their coat color. Italian Greyhounds have different genotypes, which result in the same type of color - red. The red Italian Greyhound is actually an Isabella color according to our standard, but in fact the genotype of the Isabella dog is completely different than the so-called red one. The red greyhound always has black pigment, its eyes, nose and claws are black and often has a darker coating on the tail or back. The hair is colored zoned and also contains black pigment. The situation is completely different in Isabella Greyhounds, where the hair, eyes, nose and claws are lightened and have virtually no black pigment. The black pigment in them is lightened by having two recessive genes in the "D" locus: "dd", which completely lighten the black pigment on the skin. Depending on the different possibilities of the genetic system, red greyhounds can be very red, almost brown or resembling an Isabella. It all depends on the "cooperation" of the set of genes that a given greyhound has.

Below are examples of gene sets that will make an italian greyhound look like a red italian greyhound :)

 1. kyky ayay Dd Ee
 2. kyky ayay DD EE
 3. kyky ayay Dd EmE
 4. kyky ayay DD EmEm
 5. Kbky ayay Dd ee
 6. KBKB ayay DD ee

Imai 

Imai

Imai

Imai

Wasabi

Wasabi

#Tagi / #Tags

Imai Super Charty, Wasabi Super Charty, Wystawa Psów Myśliwskich, Bogusława Szydłowicz-Polańczyk, charcik włoski, italian greyhound, piccollo levriero italiano