Anna Szkudlarz, 14.11.2021 70


Xulia Super Charty na wystawie w Austrii
Xulia Super Charty at the show in Austria


Kolejne cudowne wieści pochodzą tym razem z Austrii! Wyhodowana przez nas suczka Xulia Super Charty zdobyła kolejne szczeble na drodze do tytułu Międzynarodowego Championa Piękności. Xulia jest naszą wizytówką hodowli. Jej właściciel, Małgorzata Pietralik z hodowli Sangue Azzurro jest ambitną osobą i dzięki temu Xulia może brać udział w wystawach międzynarodowych i walczyć o najwyższy tytuł , czyli CIB. Tym razem na trzydniowej wystawie w Tulln w Austrii Xulia zdobyła podwójne zwycięstwo płci przeciwnej oraz uzyskała dwa wnioski CACIB ma championa międzynarodowego! Dodatkowo otrzymała cenny tytuł przyznawany tylko raz w roku w Austrii -  "Zwycięzca Dunaju". Xulia otrzymała także nominację na CRUFTS 2022 oraz zdobywając dwa wnioski CACA rozpoczęła walkę o Championat Austrii.  Jestem bardzo dumna z naszej księżniczki i mocno trzymam kciuki za ostatni brakujący wniosek z kolejnego kraju. Wspaniałym handlerem na tej zagranicznie wystawie była jak zwykle niezastąpiona Nina Szarska- serdecznie dziękujemy za wspaniałe wystawienie naszej gwiazdy!
Another wonderful news comes from Austria this time! Bred by us female Xulia Super Charty gained next levels on the way to the title of the International Champion of Beauty. Xulia is our breeding showcase. Its owner, Małgorzata Pietralik from Sangue Azzurro kennel, is an ambitious person and thanks to this Xulia can take part in international exhibitions and fight for the highest title, i.e. CIB. This time, at the three-day show in Tulln, Austria, Xulia won a best of the opposite sex and received two CACIB applications, she has an international champion! I am very proud of our princess and I keep my fingers crossed for the last missing application from another country. A great handler at this exhibition abroad was, as always, the irreplaceable Nina Szarska - thank you for the wonderful display of our star!

#Tagi / #Tags

Xulia Super Charty, Sangue Azzurro, charcik włoski, wystawa psów