Anna Szkudlarz, 31.05.2024 164


Majowe podsumowanie naszego życia hodowlanego.
May summary of our breeding life.


W tym miesiącu zdecydowanie nie próżnowaliśmy!

Na sportowo

Już 7 maja wybraliśmy się w okolice Poznania na trening z możliwością zrobienia biegów treningowych oraz licencyjnych. Nasza nowa nadzieja w sporcie- Guarana Super Charty z wielką łatwością i zaangażowaniem pokonała niełatwy tor zarówno solo jak i w parze uzyskując tym samym licencję coursingową. Jesteśmy pełni nadziei i z wielką radością patrzymy na jej poczynania na parcourze. Przypomina nam bardzo naszą Lee Z Ochoczej, kiedy była w jej wieku. Szybka, zwinna, skupiona i mocno zaangażowana. Jej pierwsze zawody już z czerwcu także czekajcie na wieści- oby były dobre :)

Na tym samym treningu zaliczyliśmy także biegi przedlicencyjne dla naszego Constantine Super Charty. Bongos jest wspaniałym biegaczem, wybitnym sportowcem i bardzo zaciętym psem. Ma niestety jedną wadę- nienawidzi kagańców. Udało nam się co prawda zaliczyć ten bieg, ale widać ogromną różnicę w tym, jak biegnie z kagańcem a jak bez. Wygląda na to, że mocno mu przeszkadza w trakcie biegu i musimy znaleźć mu bardziej dopasowany, co jest sporym wyzwaniem. Bongos ma bardzo malutki pyszczek i w Polsce nikt nie robi tak małych kagańców a za granicą jest także bardzo trudno taki znaleźć. Trzymajcie kciuki- oby się w końcu udało takowy dopasować gdyż zwyczajnie szkoda tak dobrego zawodnika!

Wystawowo

7 maja  otrzymaliśmy również wieści z Włoch, gdzie wyhodowana przez nas Flamenco Super Charty otrzymała ocenę doskonałą. resCWC i resCACIB pod okiem wymagającego sędziego Jussi Liimatainen. Serdecznie gratulujemy właścicielce Ilonie Brzezińskiej!

Flamenco tak pokochała Włochy, że także 26 oraz 27 maja pojechała na wystawę do Włoch przywożąc kolejne dwie doskonałe oceny i nowe wnioski. Flamenco jest już Młodzieżowym Championem Włoch!!

20 maja piękna szara sunia z naszej hodowli Blueberry Super Charty wystąpiła na Wystawie w Będzinie. Uzyskała Zwycięstwo Rasy , BB, CWC oraz drugą lokate na Zwycięstwie Grupy X! Gratulacje dla właścicielki Magdaleny Zdebik!

28 maja pojechaliśmy z mocną ekipą do Ustki! Sędziowała Elżbieta Augustyniak!

Honey Bee Super Charty uzyskała w klasie młodzieży Zwycięstwo Młodzieży oraz Zwycięstwo Rasy!

Guarana Super Charty w klasie pośredniej uzyskała ocenę doskonałą oraz wniosek CWC oraz tytuł Najlepszej Dorosłej Suki!

Nowe mioty

27 maja pojawił się na świecie nasz nowy rudy miot :) Dzielna mama Imai Super Charty samodzielnie wydała na świat dwójkę pięknych dzieci: Xullę i Xuliusza o ślicznych, rudych umaszczeniach. 

Maluszki są śliczne, zdrowe i tyją ekspresowo! 

To by było na tyle z naszych majowych wojaży i ważniejszych wydarzeń w naszej hodowli. 

Do zobaczenia w czerwcu! 


Honey Bee Super Charty


Honey Bee Super Charty


Imai with kids


Imai with kids


Imai with kids


Xuliusz


Xulla


Guarana Super Charty


Guarana Super ChartyFlamenco Super Charty

Rodzice miotu "X"

Blueberry Super Charty

La mora Super Charty

Guarana Super Charty

Duke and Wasabi


This month, we certainly didn't rest!

On the sporting front:

On May 7th, we headed to the area around Poznań for a training session with the possibility of doing training and licensing runs. Our new hope in the sport, Guarana Super Charty, easily and enthusiastically completed the challenging course both solo and in pairs, thus obtaining her coursing license.

We are full of hope and very excited to watch her progress on the parcours. She reminds us a lot of our Lea Z Ochoczej when she was her age—fast, agile, focused, and very engaged. Her first competition is already in June, so stay tuned for news—let's hope it's good!

At the same training session, we also completed the pre-licensing runs for our Constantine Super Charty.

Bongos is a great runner, an outstanding athlete, and a very determined dog. Unfortunately, he has one flaw—he hates muzzles. We managed to complete the run, but there's a noticeable difference in how he runs with a muzzle versus without. It seems to bother him a lot during the run, and we need to find a better-fitting one, which is quite a challenge. Bongos has a very small muzzle, and in Poland, no one makes muzzles that small, and it's also very hard to find one abroad. Keep your fingers crossed—hopefully, we'll manage to fit him with one eventually, as it would be a shame to waste such a good athlete!

On the exhibition front:

On May 7th, we also received news from Italy, where our bred Flamenco Super Charty received an excellent rating, resCWC, and resCACIB under the watchful eye of the demanding judge Jussi Liimatainen.

Congratulations to the owner, Ilona Brzezińska!

Flamenco loved Italy so much that she also went to the exhibition in Italy on May 26th and 27th, bringing back two more excellent ratings and new certificates. Flamenco is now a Junior Champion of Italy!

On May 20th, the beautiful gray female from our kennel, Blueberry Super Charty, participated in the exhibition in Będzin. She won Best of Breed, BB, CWC, and second place in Group X Victory!

Congratulations to the owner, Magdalena Zdebik!

On May 28th, we went to Ustka with a strong team! Judged by Elżbieta Augustyniak: Honey Bee Super Charty won the Youth Winner and Best of Breed in the youth class!

Guarana Super Charty in the intermediate class received an excellent rating and CWC certificate and the title of Best Adult Female!

New litters:

On May 27th, our new red litter arrived :)

The brave mother, Imai Super Charty, independently gave birth to two beautiful puppies: Xulla and Xuliusz, with lovely red coats.

The puppies are beautiful, healthy, and gaining weight quickly!

That's all for our May journeys and major events in our kennel.

See you in June!

Do zobaczenia w czerwcu! 


Honey Bee Super Charty


Honey Bee Super Charty


Imai with kids


Imai with kids


Imai with kids


Xuliusz


Xulla


Guarana Super Charty


Guarana Super ChartyFlamenco Super Charty

Rodzice miotu "X"


Blueberry Super Charty


#Tagi / #Tags

Flamenco Super Charty, Guarana Super Charty, italian greyhound, charcik włoski