Vaadin
LitterV3


06.04.2024
3 miesiące i 11 dni

Ojciec / Father

Beauty Of Sicilia Lemon
Matka / Mother

Champion Polski
Młodzieżowy Champion Polski

Licencja coursingowa


Sugar Plum Fairy Super Charty
Umaszczenie / Colour
Czarny

"Vaadin to platforma do tworzenia aplikacji internetowych o otwartym kodzie źródłowym dla języka Java. (wikipedia). "

Teraz już wiecie, jak się kończy mieszkanie w jednym domu z programistą i jaki wpływ ma to na dzieciaki :P haha

Ale tak na poważnie, to spodobała mi się ta nazwa, brzmi tak enigmatycznie a zarazem szlachetnie. W sam raz dla mega przystojnego, tajemniczego i kruczo czarnego chłopca. Kto wie, może też będzie z niego chłopiec- komputerowiec ;)

Vadi to chłopczyk o wybitnej urodzie. Najbardziej czarny z czarnych w swoim miocie. Jego oczy są tak ciemne, że nie można zobaczyć źrenicy. Ma też "to coś" w swoim spojrzeniu- rodzaj błysku w oku, jaki mają psy na tzw "show". Wie, że jest piękny, bystry i ogarnięty- a przynajmniej tak się zachowuje.

Jest to średniej wielkości chłopiec. Myślę, że jego wzrost będzie oscylował w granicach 36-37 cm i wadze między 4 a 5 kg.

Maluch jest świetnie zbudowany, ma bardzo ładną głowę i wzorowo osadzone i noszone niewielkie uszka, długą szyję, przepiękną jak na ten wiek linię górną i dolną oraz idealne kątowanie kończyn. Jego ogon jest długi, świetnie osadzony i noszony. 

Cechy jego budowy przekładają się na bardzo wydajny i typowy dla rasy ruch. Jego sposób poruszania się jest po prostu poezją dla oczu!

Vadi to urodzona gwiazda i nie chciałabym zmarnować jego potencjału, dlatego szukam dla niego domku z możliwością wystawiania go na wystawach i do dalszej hodowli. Takich genów, świetnego rodowodu oraz potencjału po prostu nie pozwolę zmarnować na przysłowiowej "kanapie".

Cena za maluszka do hodowli to 12000 PLN, a na warunek hodowlany 6000 PLN. 

"Vaadin is an open source web application development platform for Java. (wikipedia)."

Now you know what it's like to live in the same house with a programmer and what impact it has on the kids :P haha

But seriously, I liked this name, it sounds so enigmatic and noble at the same time. Just perfect for a mega handsome, mysterious and raven black boy. Who knows, maybe he will also be a computer boy ;)

Vadi is a boy of outstanding beauty. The blackest of the blacks in his litter. his eyes are so dark you can't see the pupil. He also has "that something" in his look - the kind of twinkle in his eye that dogs have during the so-called "show".

He knows that he is beautiful, smart and composed - or at least that's how he behaves.

He is a medium-sized boy. I think his height will be around 36-37 cm and his weight will be between 4 and 5 kg.

The baby is well-built, has a very nice head, small ears that are perfectly set and carried, a long neck, a beautiful top and bottom line for his age, and perfect angulation of the limbs.

The features of its structure translate into very efficient and breed-typical movement.

Vadi is a born star and I wouldn't like to waste his potential, so I'm looking for a home for him with the possibility of exhibiting him at exhibitions and for further breeding.

I simply won't let such genes, great pedigree and potential go to waste on the proverbial "couch".

The price for a baby for breeding is 2800 EUR.

Vampiria, LitterV3

Volcanash, LitterV3

Volt, LitterV3

V-max, LitterV3

Velocity, LitterV3


POZOSTAŁE SZCZENIĘTA Z MIOTU LitterV3